PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

1. Úvod a obsah dokumentu

Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Best Addition s.r.o., se sídlem Příkop 843/4 , 60200 , Brno , IČO: 09647562, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120034, (dále jen „Best Addition s.r.o.nebo „My“) obsahují informace týkající se zpracování osobních údajů návštěvníků (dále jen „návštěvník“) webových stránek www.popularstore.eu (dále jen „webové stránky“), jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
Best Addition s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a co nás k tomu opravňuje
To, jaké osobní údaje o Vás Best Addition s.r.o. zpracovává, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste Best Addition s.r.o. své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází:

2.1. Návštěva webové stránky www.popularstore.eu

Když navštívíte webové stránky www.popularstore.eu, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z právního důvodu (titulu) uvedených níže:

Účel  Rozsah zpracovávaných informací  Právní titul  Doba zpracování 
Zlepšení webových stránek
www.popularstore.eu
Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies) Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek Maximálně po dobu 3 let od posledního přihlášení
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek webových stránek www.popularstore.eu Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies) Oprávněný zájem Naší společnosti na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách Maximálně po dobu 3 let od posledního přihlášení

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našich oprávněných zájmů při provozu našich webových stránek www.popularstore.eu máte právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

2.2. Registrační formulář na stránkách www.popularstore.eu

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský účet na stránkách www.popularstore.eu, prostřednictvím kterého můžete uskutečňovat svoje následné objednávky. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z právního důvodu (titulu) uvedeného níže:

Účel  Rozsah zpracovávaných informací  Právní titul  Doba zpracování 
Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského účtu Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt, přihlašovací jméno, heslo, název obchodní společnosti (firma), IČO, DIČ Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení
Zaslání nabídky produktů a služeb Best Addition s.r.o. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název obchodní společnosti (firma), IČO, DIČ Oprávněný zájem Naší společnosti spočívající v zasílání obchodních nabídek vlastních produktů a služeb osobám, které vyjádřily zájem o Naše produkty a služby tím, že si zřídily uživatelský účet Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, nejdéle však po dobu trvání registrace

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace uživatele, vedení a správy uživatelského účtu, je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez uvedení údajů, které jsou v registračním formuláři označeny jako povinné, nejsme schopni Vám registraci účtu provést.

Vedle toho zpracováváme Vaše údaje k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty a služby a zůstav s Vámi v kontaktu. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Toto můžete ještě před zasláním učinit postupem uvedeným dále, popřípadě tím že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

2.3. Kontaktní formulář
Prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek, popřípadě se zasláním individuální nabídky. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Kontaktování a zodpovězení případného dotazu, včetně zasílání nabídek a služeb Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, obsah zprávy Souhlas se zpracováním osobních údajů Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz, popřípadě Vám zaslat nabídku.
Tak či tak Váš souhlas je vždy odvolatelný a to postupem uvedeným níže či kliknutím na příslušené tlačítko v rámci těla e-mailu.

2.4. Zasílání katalogů a obchodních sdělení
Chceme s Vámi být v kontaktu, proto na základě Vašeho souhlasu mimo případy výše můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za tímto účelem, v tomto rozsahu a po tuto dobu:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Zasílání obchodních sdělení na míru, včetně katalogů, novinek a nabídky produktů a služeb Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, obsah komunikace Souhlas se zpracováním osobních údajů Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zaslat náš katalog či dále s Vámi komunikovat.
Tak či tak Váš souhlas je vždy odvolatelný a to postupem uvedeným níže či kliknutím na příslušené tlačítko v rámci těla e-mailu.

3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Best Addition s.r.o. a jeho zaměstnanci. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Best Addition s.r.o.

Best Addition s.r.o. dále jako správce předává osobní údaje dalším subjektům. Níže uvádíme kategorie možných příjemců osobních údajů s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce  Důvod zpřístupnění 
Přepravní společnosti (např. Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., PPL, s. r. o.) Abychom Vám mohli Vámi objednané zboží dodat, potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a dodací adresy sdělit přepravní společnosti, aby věděl, komu a kde má zboží doručit.
Poskytování zákaznické podpory (např. Zendesk, Inc.) Abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější zákaznickou podporu, využíváme služeb externích společností.
Zajištění nástrojů pro on-line marketing, e-mailing a affiliate program (zejm. Google Adwords, Facebook, seznam.cz, Steiner Media s.r.o., Olympic s.r.o.) Vaše osobní údaje předáváme externím společnostem poskytujícím nástroje pro on-line marketing, e-mailing a affiliate program, abychom Vám mohli nabízet naše zboží a služby jejich prostřednictvím.
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů
Osoba zajišťující rozesílání obchodních nabídek Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek

 

4. Jaká jsou vaše práva?

4.1 S  ohledem na skutečnost, že Best Addition s.r.o. o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v  této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v  největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na naší adrese Příkop 843/4 , 60200 , Brno , nebo na e-mailové adrese info@popularstore.eu.

4.2 Právo na odvolání souhlasu
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení anebo žádostí na adresu info@popularstore.eu

4.3 Právo na přístup
Máte právo na přístup k osobním údajům, které jste poskytli Best Addition s.r.o., a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

4.4. Právo na opravu
Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné anebo nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu osobních údajů či jejich doplnění. Pouze v případě aktuálních údajů může Best Addition s.r.o. správně vyřídit Vaši objednávku.

4.5 Právo na výmaz
Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Best Addition s.r.o. o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z  následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • Vaše osobní údaje zpracovává Best Addition s.r.o. protiprávně;
  • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a Best Addition s.r.o. nemá jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
  • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  • zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

4.6. Právo na přenositelnost
Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

4.7. Právo na omezení zpracování
V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané námi jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.
Toto právo máte také v těchto případech:

  • zpracování Vašich osobních údajů Best Addition s.r.o. je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
  • již nepotřebujeme Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v  tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k  určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu
S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.9 Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu
Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení bez Vašeho souhlasu). V  takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. Toto právo můžete taktéž využít prostřednictvím příslušeného tlačítka v rámci konkrétního e-mailu, popřípadě postupem uvedeným výše.

4.10. Právo na stížnost
V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce  https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

5. Bezpečnost
Best Addition s.r.o. dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Best Addition s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Best Addition s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

6. Účinnost
Tato pravidla jsou účinná od 1. 1. 2021.