1. Naše webové stránky www.popularstore.eu používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odesílá do prohlížeče. Soubory cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, typ zařízení, které k přístupu na webovou stránku užíváte, a další nastavení. Užíváme především tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jedinou návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich webových stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.
  2. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich webových stránek www.popularstore.eu, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.
  3. Služba Google Analytics používá shromážděné cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek www.popularstore.eu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc. přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje jako například jméno, e-mail nebo telefonní číslo
  4. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dát o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Více informací ke cookies naleznete zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Další informace o zpracování a používání cookies naleznete v dokumentu „Pravidla nakládání s osobními údaji